Hoe en wanneer het is begonnen...

Hoe en wanneer het is begonnen...

Historie van de duivenliefhebberij

In 1985 kwam ik bij toeval in het bezit van een koppeltje postduiven. Daar de duiven mij  meer trokken als de kippen en konijnen die ik toen reeds had, dienden die kort daarop plaats te maken voor meerdere duiven. Dit werd mede gestimuleerd door mijn vader die in zijn jonge jaren ook de duivensport beoefende.

Vanaf midden 1986 neem ik deel aan concoursen. De eerste jaren als jeugdlid, later ook onder eigen naam, maar in de praktijk in combinatie met mijn vader. Helaas heeft dat maar een aantal jaren mogen duren, tot 25 januari 1997, toen hij onverwachts en veel te vroeg op 66-jarige leeftijd overleed.

Samen met pa op de foto voor De Fondkrant in 1996

Het laatste kampioenschap dat we samen behaalden was het keizer-generaal van Fondclub Oost-Gelderland in 1996, waarvan een reportage uit de Vredesduif en Fondkrant terug te vinden is op deze site.

In de jaren daarna werd met wisselend succes met duiven van verschillende liefhebbers gevlogen, maar geen enkel jaar konden de prestaties van het jaar 1996 worden benaderd.

Voorgaande jaren

De resultaten zijn vanaf 2011 uitstekend met meerdere Teletekstnoteringen en vele 1e kampioenschappen tot op afdelingsniveau, zie onder het menu-item Kampioenschappen.

Wie stilstaat komt echter niet vooruit, daarom zijn eind 2013 en begin 2014 enkele duiven aangeschaft bij de vliegende tandarts Willem de Bruijn waarvan de eerste resultaten met de jonge duiven in 2014 zichtbaar waren.

De jaren erna werd tot 2018 nog het volledige programma gevlogen, zie de Mooie uitslagen.

Heden

Vanaf eind 2019 is de focus verlegd naar de Marathon en is september gestart met een aantal late jonge duiven. Daarnaast zijn er een aantal kweekduiven aangehouden voor de Dagfond. In 2020 zijn de overgebleven late jonge duiven van 2019 op de laatste Bergerac gespeeld, welke in 2021 samen met enkele jaarlingen van 2020 op de zes Marathon vluchten worden gespeeld.

Motto

Ooit heb ik ergens gelezen: 

Een goede duif, daar hoef je niks aan te doen. Een slechte duif, daar kun je niets aan doen!

Daar houd ik het dan ook maar op.